Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes

Pētniecība

DOCENTE INGRĪDA SMUKĀ IEGUVUSI MAĢISTRA GRĀDU TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBĀ

Drukāt

Ingrida Smuka magistre 201613.februārī LSPA Slēpošanas katedras rekreācijas speciāliste, docente, Dr.paed. Ingrīda SMUKĀ ieguvusi profesionālo maģistra grādu tūrisma uzņēmējdarbības vadībā, absolvējot Vidzemes Augstskolas profesionālās augstākās izglītības maģistra programmu „Tūrisma stratēģiskā vadība”. Apsveicam un lepojamies ar docētājiem, kuri neapstājas pie sasniegtā, un turpina papildināt savas akadēmiskās zināšanas tālākā studiju procesā!

Lasīt tālāk...
 

STUDENTIEM UN DOCĒTĀJIEM PIEDĀVĀ STIPENDIJAS STUDIJĀM ČEHIJĀ, LIETUVĀ UN GRIEĶIJĀ

Drukāt

VIAA 2016 logoValsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) arī LSPA studentiem un docētājiem piedāvā iespēju pieteikties studiju un pētniecības stipendijām darbam Čehijā, Lietuvā un Grieķijā.

Lasīt tālāk...
 

LSPA PĀRSTĀVJI KAUŅĀ PIEDALĀS "NORDPLUSS" PROJEKTA „NORDIC-BALTIC PHYSICAL ACTIVITY BRIDGES” MĀCĪBU SEMINĀRĀ

Drukāt

Mums gaja taNo 17. līdz 20. janvārim LSPA docente Ieva Rudzinska un 3. kursa studentes Marija Zaščerinska un Milana Pivovara Kauņā piedalījās "Nordpluss" īstenotā projekta „NORDIC-BALTIC PHYSICAL ACTIVITY BRIDGES” mācību seminārā par visu vecuma grupu iedzīvotāju iesaistīšanu fiziskās aktivitātēs, savas veselības veicināšanai. Semināru organizēja Lietuvas Sporta universitāte.

Lasīt tālāk...
 

HELĒNA VECENĀNE IEGUVUSI PEDAGOĢIJAS DOKTORA ZINĀTNISKO GRĀDU SPORTA ZINĀTNĒ

Drukāt

IMG 046019.janvārī Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei Helēnai VECENĀNEI pedagoģijas doktores zinātnisko grādu sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu „Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības”. Apsveicam!

Lasīt tālāk...
 

ASOC. PROF. ŽERMĒNA VAZNE RECENZĒ LIETUVAS SPORTA UNIVERSITĀTES UN RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLAS DOKTORANTU DISERTĀCIJAS

Drukāt

2015. gada nogalē, LSPA asoc. prof. Žermēna Vazne piedalījusies Lietuvas Sporta Universitātes (Kauņa) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) doktorantu promocijas darbu aizstāvēšanā.

Ž. Vazne doktorantu disertāciju aizstāvēšanā tika pieaicināta kā recenzente, lai novērtētu autoru iegūtos pētījuma rezultātus, kompetences un promocijas darba zinātniskās un praktiskās pielietošanas nozīmīgumu.

RPIVA vel

Lasīt tālāk...
 

SLĒPOŠANAS KATEDRAS DOCĒTĀJI DARBA VIZĪTĒ APMEKLĒ SPORTA AUGSTSKOLAS ZVIEDRIJĀ

Drukāt

No 7. līdz 11. decembrim LSPA Slēpošanas katedras docētāji prof. Juris Grants, asoc.prof. Ivars Kravalis, docents Kalvis Ciekurs un lektors Intars Nikonovs atradās pieredzes apmaiņas darba vizītē Zviedrijas Sporta un Veselības zinātņu augstskolā (GIH) Stokholmā un Dalarnas Universitātē Falunā, Zviedrijā. Vizīte notika „Nordpluss” projekta „Rekreatīvas aktivitātes veselīgam dzīvesveidam” ietvaros.

Zviedrija IMG 1541

Lasīt tālāk...
 

„NORDPLUSS” IETVAROS TOP INTENSĪVAIS STUDIJU KURSS SENIORU APRŪPĒ

Drukāt

IMG 9869 - CopyLSPA veselības aprūpes speciālisti piedalās „Nordplus” projektā “Inovatīva starpdisciplināra pieeja seniora vecuma cilvēku aprūpē”, kura ietvaros tiek izstrādāts intensīvs studiju kurss studentiem. 9.decembrī, projektā iesaistīto institūciju speciālisti, apmeklēja mūsu Akadēmiju, lai iepazītos ar LSPA pētnieciskajām iespējām, apmeklējot Kinezioloģijas pētniecības laboratoriju un jaunizveidoto Fizisko darbaspēju pētniecības laboratoriju.  

Lasīt tālāk...
 

LSPA STUDENTI VEIC BĒRNU AR INVALIDITĀTI NOVĒRTĒŠANU SPORTA FESTIVĀLĀ “NĀC UN SPORTO SEV PAR PRIEKU!"

Drukāt

Binv 113. novembrī, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) Olimpiskajā centrā, Rīgā, jau piekto gadu rīkoja tradicionālo sporta festivālu „Nāc un sporto sev par prieku!”, kurā piedalījās 329 dalībnieki no 27 speciālajām skolām un nevalstiskajām organizācijām. Festivāla norisē iesaistījās 110 brīvprātīgā darba veicēji un tiesneši no Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un Rīgas Juglas vidusskolas.

Lasīt tālāk...
 

KLAJĀ NĀCIS CETURTAIS POPULĀRZINĀTNISKAIS IZDEVUMS „SPORTS TEORIJĀ UN PRAKSĒ”

Drukāt

Sports teorijaun prakse 4Lai padziļinātu aktīva dzīvesveida atbalstītāju izpratni par sportu un tā sniegtajām iespējām dzīves kvalitātes uzlabošanā, klajā nācis žurnāla "Sports" 4.populārzinātniskais pielikums "Sports teorijā un praksē". 64 lappušu biezajā speciālizlaidumā atrodamas profesionāļu publikācijas par aktuālām teorētiskām un praktiskām sporta un aktīvās atpūtas tēmām. Žurnāla galvenā redaktore ir LSPA profesore Agita Ābele. Žurnāla zinātniskajā redkolēģijā darbojas LSPA profesori: Uldis Grāvītis, Viesturs Lāriņš, Inta Māra Rubana, Ilze Avotiņa, Uldis Švinks un Jānis Žīdens.

Lasīt tālāk...
 

NOTIKUSI LATVIJAS PARTNERU DARBA SANĀKSME LSPA STARPTAUTISKAJĀ PROJEKTĀ „VESELĪBAS UN SOCIĀLIE INDIKATORI BĒRNU AR INVALIDITĀTI DALĪBAI FIZISKĀS AKTIVITĀTĒS”

Drukāt

IMG 929330.oktobrī notikusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) starptautiskā projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (nr. NFI/R/2014/070) Latvijas partneru - Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, darba sanāksme par pirmajiem projekta pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību nākamajos darba cēlienos.

Lasīt tālāk...
 
9 lapa no 22
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs