Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 3.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 24.martā           

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  3.aprīlī 
DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta medicīnas katedras atskaite par darbu no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g.

Katedras vadītājs

Prof. V.Lāriņš

Katedras

Kolektīvs

+

2.

15.50

Akadēmijas finansiālā darbība 2013.gadā

Galv.grāmatvede S.Panova

 

+

3.

16.20

Darba plānu apstiprināšana 2014./2015.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs

Prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.30

Dažādi

Par studiju grafikiem

Par Erasmus programmu 2014. – 2020.g.

Par tālākizglītības semināru vadīšanu

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Erasmus koordinators

prof. U.Švinks

Senāta priekšsēdētājs

Prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 3.aprīlī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 6.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 25.februārī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  6.martā 

DARBA  KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Anatomijas katedras atskaite par darbu no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g.

Katedras vadītāja

Prof. I.Pontaga

Katedras

Kolektīvs

+

2.

15.50

Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta

Vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

 

+

3.

16.20

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2013./2014.akadēmiska gada rezultātiem; par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore

T.Ņikiforova

   

4.

16.25

Lēmums par Akadēmiska doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” 2013./2014. akadēmiskā gada absolventiem;

par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas directors

Prof. J.Grants

   

5.

16.30

Nolikumu apstiprināšana:

LSPA  akadēmiskā   personāla   amatu nolikums;

LSPA Medicīnas daļas nolikums

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.45

Grozījumi lēmumos:  2014.gada 9.janvārī Nr.12 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu” un 2013.gada 3.oktobrī „Laika normas slodzes aprēķināšanai”

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

7.

16.50

Par semināru vadīšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

8.

17.00

Dažādi

Par Senāta pārcelšanu 2014.gada maijā

Atgādinājums par amatpersonu deklarācijas aizpildi

Senāta priekšsēdētājs

Prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.martā plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 6.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 24.janvārī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  6.februārī 

DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par akadēmijas zinātnisko darbību 2013.gadā

Zinātņu prorektors

prof. J.Grants 

 

+

2.

15.40

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» (42813) grādu un kvalifikāciju piešķiršanas padomes informācija

Studiju departamenta

Vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

   

3.

15. 50

Par Akadēmijas struktūru.

LSPA Sporta daļas un

LSPA

Attīstības daļas

nolikumu

apstiprināšana   

Sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte

Rektors prof. J.Žīdens

 

+

4.

16.00

Dažādi

Atgādinājums par amatpersonu deklarācijas aizpildi

     

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.februārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 9.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 19.decembrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  9.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013.gadā un plāna aktualizēšana 2014.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Studiju virzienu un programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2012./2013.ak.g. apstiprināšana

 

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

3.

15.45

Bakalaura grādu piešķiršanas padomes atskaite par Nepilna laika neklātieni 

Padomes priekšsēdētāja 

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

4.

15.50

Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Fizioterapija”

Fizioterapijas nodaļas vadītāja E.Česka

 

+

5.

16.00

Par Erasmus mobilitātes studentu stipendiju konkursa nolikumu

Erasmus koordinators

Prof. U.Švinks

 

+

6.

16.10

Par Sporta prorektora amata likvidēšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

7.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 9.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2013.GADA 5. DECEMBRĪ DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2013.gada 25.novembrī          

LSPA  SENĀTA  SĒDES

2013.gada 5.decembrī  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2013.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa 

SD vad. darbinieki

+

2.

15.45

Atskaite par augstākās izglītības  un zinātnes attīstības pasākumu plāna uzdevumu īstenošanu  2013.gadā

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām  kvalitātes  vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.c.vad.

Prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.15

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2013.gada 5.decembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 
9 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs