Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 3.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
 2016.gada 22.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2015./2016.ak.gada Ziemas sesijas izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.50

Lēmums par akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmas “Sporta zinātne” 2015./2016.ak.g. absolventiem.

Par diplomu izsniegšanu Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” un Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” 2016.gada absolventiem

Programmas direktors  prof. J.Grants

Maģ., dokt. vad.

T.Ņikiforova

 

+

3.

16.00

Dažādi:

Izmaiņas Nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija”(42722)

Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits”  praksi

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 3.martā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 4.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2016.gada 22.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas zinātniskā darbība 2015.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

 

+

2.

15.50

Par diplomu izsniegšanu nepilna laika neklātienes studentiem

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Studiju dep.vad.

asoc.prof. I.Kravalis  

   

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sportā» (47722).

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

4.

16.10

Dažādi

Atskaite par profesoru ievēlēšanu LSPA 2015.gadā

Padomes priekšsēdētājs

Prof. U.Švinks

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 4.februārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 14.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
     2016.gada 4.janvārī         

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gadā un plāna aktualizēšana 2016.gadam   

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” (Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma

“Izglītības un sporta darba speciālists”)

Progr.direktore I.Blekte

   

3.

15.30

Smagatlētikas katedras nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Katedras vadītājs prof. L.Čupriks

 

+

4.

15.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 14.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2015.gada 23.oktobrī  

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2014./2015.ak.gadā

Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.30

Katedru nolikumu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte,

Katedru vadītāji

 

+

3.

15.50

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Profesionālās pilnveides centra direktore I.Blekte

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Uzņ.kom. atbildīgā sekretāre

A.Kurkinaite

Uzņ.kom. atb. sekretāre

A.Kurkinaite

+

5.

16.10

Fizisko darba spēju pētniecības laboratorijas dibināšana, laboratorijas nolikuma un vadītāja apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Grants, Pētnieks E.Bernāns

Pētnieks E.Bernāns

+

6.

16.30

Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība LSPA

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

7.

16.40

Dažādi

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.novembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.


 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 1.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 21.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās 

Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite

Programmu direktori

   

2.

15.40

Studentu kreditēšanas  komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Kom.priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

3.

15.50

Studiju domes  un Sporta domes  darba plānu 2015./2016.ak.g. apstiprināšana 

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte,

Sporta daļas vad. doc. S.Saulīte

 

+

4.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

5.

16.10

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Dažādi :

Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  atskaite par  nepilna laika neklātieni

Izmaiņas nolikumos

Promocijas padomes apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 1.oktobrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 
6 lapa no 17
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Maira, Rasa, Rasma

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv