Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 29.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2016.gada 26.augustā      

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

 

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Vingrošanas kat.vad. (L.Žiļinskis)

Sporta medicīnas kat. docente (Z.Galeja)

Sporta medicīnas kat lektore (J.Lieldidža-Kolbina)

Sporta medicīnas kat. asistents  (M.Čampa)

Zinātniskā asistente (D.Makarova)

Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs V.Lāriņš

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNATE

Attiecīgo KATEDRU VADITAJI

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

Amatu

pretendenti

 

2.

11.30

Par studiju procesu 2016./2017.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

11.45

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2015./2016.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

12.00

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.c. vad.

Prof. U.GRAVITIS 

   

5.

12.15

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

6.

12.20

Dažādi

Par Satversmes sapulces sasaukšanu

Nolikuma apstiprināšana

Rektors prof. J.ŽIDENS

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

   13.00

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME

216.zālē

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece
Senāta sēde notiks pirmdien, 2016.gada 29.augustā  plkst. 11.00  LSPA  Senāta sēžu zālē,  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME plkst. 13.00 -  konferenču zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 16.jūnijā

Drukāt

1. Studiju  prorektore  asoc.prof.   A.Fernāte informēja  par  diplomu   izsniegšanu  2016.gada absolventiem. 21.jūnijā noteiktā parauga diplomus saņems 134 absolventi: programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”- 37, ”Fizioterapija”-  19, ”Sporta zinātne” – 63, ”Veselības aprūpes speciālists sportā” -  7, ”Sporta zinātne” – 8.  Summējot absolventus, kuri saņēma diplomus ziemā, šogad akadēmiju pabeidza 177 speciālisti.  Paldies docētājiem par labi padarīto darbu!

2. Apstiprināts   Senāta   lēmums   Nr. 13   “Par  imatrikulāciju studijām  2016./2017.ak.gadā”.

3. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Ētikas lietu  komisijas darbu  2015./2016.ak.gadā un apstiprināja Ētikas lietu komisijas sastāvu turpmākajiem trīs gadiem: docētāji Z.Galeja, M.Jakovļeva, I.Immere, I.Nikonovs, U.Ciematnieks,  studente U.Malta.

4. Apstiprināti grozījumi nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne”, profesionālā maģistra  augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne” kvalifikācijas “Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi.

5. Apstiprināts LSPA Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvs.

6. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā vadošajam pētniekam prof. E.Popovam  un  vadošajam pētniekam prof. V.Kraukstam piešķirts  goda nosaukumu  Emeritus profesors

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 16.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2016.gada 7.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu 2016.gada absolventiem

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

2.

13.20

Par studiju procesu 2016./2017.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

13.30

Par imatrikulāciju studijām 2016./2017.ak.gadā

Rektors prof.

J.ŽĪDENS

 

+

2.

13.35

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2015./2016.ak.g.

Kom.vad. lektore Z.Galeja

 

+

4.

13.50

Par maksas pakalpojumu noteikšanu

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

5.

14.00

Dažādi

     

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 16.jūnijā  plkst. 13.00  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti
viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 5.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2016.gada 25.aprīlī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas finansiālā darbība  2015.gadā

Galvenā grāmatvede  S.Panova

Grāmatvedības

darbinieki

+

2.

15.40

LSPA Darba samaksas nolikuma apstiprināšana

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Galvenā grāmatvede  S.Panova

+

2.

15.50

Vingrošanas katedras atskaite par darbu no  2011./2012. līdz 2015./2016.ak.gadam

Katedras vadītājs asoc.prof. L.Žiļinskis

Vingrošanas katedras kolektīvs

+

3.

16.20

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2015./2016.ak.g.  

Ak.šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.Paeglītis

   

4.

16.25

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 5.maijā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 7.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2016.gada 24.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.40

Vadības katedras atskaite par darbu no  2011./2012. līdz 2015./2016.ak.gadam

Katedras vadītāja doc. B.Luika

 

+

2.

16.10

Akreditēto programmu  studiju grafiku apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte, programmu direktori

 

+

3.

16.20

Studiju maksu apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.30

Darba plānu apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

5.

16.40

Dažādi

Grozījumi nolikumos

     

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 7.aprīlī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti
viņus interesējošos jautājumos.
 
5 lapa no 17
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Maira, Rasa, Rasma

Reklāma


Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv