Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 6.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 27.martā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Peldēšanas katedras atskaite  par darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam

Peldēšanas kat.vad. asoc.prof. I.Upītis  

 

+

2.

15.40

Studiju maksu apstiprināšana 2017./2018.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

Darba plānu apstiprināšana 2017./2018.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Zinātņu prorektors

prof. J.Grants

 

+

4.

16.10

Dažādi

   

+

Zinātniskā sekretāre                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 6.aprīlī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos 

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 22.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2016./ 2017.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vad. asoc.

prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.40

Senāta lēmums par  akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2016./2017.ak.g. absolventiem;

Par diplomu izsniegšanu 

Programmas direktors prof. J.Grants

 

+

3.

15.50

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē  un izglītības un sporta  darba speciālista  profesionālās kvalifikācijas  piešķiršanas komisijas  informācija  par 2016./2017.ak.g. rezultātiem; Par diplomu izsniegšanu 

Programmas direktore

T.Ņikiforova

   

4.

16.00

Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu doc. I.Smukajai

Doc. I.Smukā

Kat.vad. prof. D.Krauksta

   

5.

16.15

Par LSPA attīstības stratēģijas (2015. - 2020.g.) pilnveidi

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

   

6.

16.45

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                          I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 2.martā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2017.gada 23.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas zinātniskā darbība 2016.gadā

Zinātņu prorektors 

prof. J.Grants

 

+

2.

15.50

Par sporta nozares bibliotēkas padomes apstiprināšanu

Bibliotēkas vad.

M.Zaļūksne

 

+

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu  2017.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

   

4.

16.10

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre I. Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 2.februārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 12.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2017.gada 3.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā un plāna aktualizēšana 2017.gadam

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Sabiedrisko attiecību vadītājas atskaite par darbu 2013.g.-2016.g.

Sab.attiecību vad.

I.Āķe-Vīksne

 

+

3.

15.45

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 12.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 15.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2016.gada 12.decembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.30

Konkurss uz  vadošo pētnieku un pētnieka amata vietām

Vad.pētn. S.Luika

Vad.pētn. I.Zvīgule

Vad.pētn. K.Ciekurs

Pētnieks I.Nikonovs

Zinātņu prorektors prof. J.Grants,

Ak.pers. kom.pr. V.Lāriņš

   

2.

11.35

       

3.

11.55

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 15.decembrī   plkst. 11.30  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
3 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs