LSPA Senāta sastāvs Drukāt
Pirmdiena, 14 oktobris 2013 11:57

LSPA SENĀTA SASTĀVS

 

1. Uldis GRĀVĪTIS – Senāta priekšsēdētājs  –  Iekšējās  kvalitātes

                                 nodrošināšanas centra vadītājs, profesors

 2. Jānis ŽĪDENS – priekšsēdētāja vietnieks – rektors,  profesors

3. Juris GRANTS – priekšsēdētāja vietnieks - prorektors,  profesors

 4. Irēna DRAVNIECE – Senāta zinātniskā sekretāre – vadošā pētniece, docente

 5. Ilze AVOTIŅA – Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore

 6. Ilona BLEKTE – Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja

 7. Iveta BOGE -   Ārējo sakaru studiju koordinētāja,  asociētā profesore                          

 8. Leonīds ČUPRIKS – Smagatlētikas katedras vadītājs, profesors

 9. Andra  FERNĀTE – Prorektore, studiju virziena vadītāja, profesore

 10. Inta IMMERE - Teorijas katedras vadītāja, docente

 11. Aija KĻAVIŅA -  Studiju virziena vadītāja, profesore

12. Ivars KRAVALIS – Studiju departamenta vadītājs, asociētais profesors

 13. Daina KRAUKSTA – Slēpošanas katedras vadītāja, profesore

 14. Valda KURSA - Saimniecības direktore

 15. Jānis LANKA – Informātikas katedras vadītājs, profesors

 16. Viesturs LĀRIŅŠ - Sporta medicīnas katedras vadītājs, profesors

 17. Signe LUIKA – Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja, docente

 18. Tatjana ŅIKIFOROVA – Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja

 19. Andris PIMENOVS – Arodbiedrības apvienotās komitejas priekšsēdētājs

 20. Inese PONTAGA  - Anatomijas katedras vadītāja, profesore

 21. Andris RUDZĪTIS -  Sporta spēļu katedras vadītājs, profesors

 22. Laima SAIVA –  Asociētā profesore, Treneru nodaļas vadītāja

 23. Sergejs SAULĪTE – Sporta kluba priekšsēdētājs, docents

 24. Uldis ŠVINKS – Teorijas katedras profesors, Erasmus+ koordinators

 25. Imants UPĪTIS – Peldēšanas katedras vadītājs, asociētais profesors

 26. Leonīds ŽIĻINSKIS - Vingrošanas katedras vadītājs, asociētais profesors                                 

 27.Intars NIKONOVS – Akadēmiskā doktora augstākās izglītības

                                   programmas „Sporta zinātne” 4.studiju gada students

 28. Marita PUĻĻA – Profesionālā maģistra augstākās izglītības

                               programmas  „Sporta zinātne”  2.studiju gada studente

 29. Ilona  CEPLE  Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                               programmas „Fizioterapija” 2.studiju gada studente

 30. Jānis DĪĶIS  Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                 programmas  „Sporta zinātne” 1.studiju gada students

 31. Adrianna PUTNIŅA – Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                       programmas „Fizioterapija” 2.studiju gada studente

 32. Elīna MĀRTIŅA  Profesionālā bakalaura augstākās izglītības

                                 programmas „Sporta zinātne” 3.studiju gada studente

 33. Emīls GAISMIŅŠ  Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

                             programmas „Sporta zinātne” 1.studiju gada students.

 Pamats :  LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē

                    2016.gada 20.oktobrī, vēlēšanu rezultāti Studentu pašpārvaldes sēdē

                    2016.gada 17.oktobrī.   

 

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Vārda dienas

Smuidra, Smuidris, Vitauts

Reklāma