LSPA
Akadēmiskā personālkomisija Drukāt
Trešdiena, 13 aprīlis 2011 09:52

asoc.prof. I.Avotiņa,

doc. I.Dravniece,

asoc.prof. A.Fernāte,

prof. J.Grants,

prof. V.Lāriņš,

doc. S.Saulīte.

Sastāvs apstiprināts Senāta sēdē 2013.gada 7.novembrī, protokols Nr. 3.