LSPA
Studiju kursu anotācijas Drukāt
Trešdiena, 28 jūnijs 2017 00:00

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sporta zinātne" (42813)

Profesionālā bakalaura studiju programma "Fizioterapija''(42722) 

Profesionālā maģistra studija programma "Sporta zinātnē'(47813)

Profesionālā maģistra studiju programma "Veselības aprūpes speciālists sportā" (47722)

Akadēmiskā doktora studija programma "Sporta zinātnē''(51813)