LSPA
LSPA akadēmiskā šķīrējtiesa Drukāt
Pirmdiena, 06 septembris 2010 20:07

LSPA  AKADĒMISKĀS  ŠĶĪRĒJTIESAS  SASTĀVS:

Docents Kalvis CIEKURS  

Profesors Alvis PAEGLĪTIS

Docente Ludmila MALAHOVA

Docente Sandra ŠKUTĀNE   

Studente Adrianna PUTNIŅA

Pamats :   LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē

                   2016.gada 20.oktobrī, vēlēšanu rezultāti Studentu pašpārvaldes sēdē

                   2016.gada 17.oktobrī.